İşletme│Ekonomi

 

İşletme ve Ekonomi bütünleşik lisans programı öğrencilere yerel ve uluslararası arenada kariyerleri için uluslararası işletme, muhasebe, hukuk alanlarında ihtiyaç duyacakları nicel, analitik ve yaratıcı becerileri sağlar.

 

 √ Niceliksel ve Analitik Kavramlar

 √ Pazarlama ve Yaratıcılık

 √ Finans ve Muhasebe

 √ Temel İş Hukuku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

McDaniel College – Study in Hungary